Leijnes Plukland logo Hellevoetsluis

Privacybeleid

1. Verzamelde informatie

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2023

Dit privacybeleid beschrijft hoe Leijnes Plukland (“we”, “wij”, “ons” of “onze”) – gevestigd aan de Langeweg 7 3222 LD HELLEVOETSLUIS – persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, opslaat en beschermt. We erkennen het belang van privacy en doen er alles aan om de persoonlijke informatie van onze klanten en bezoekers te beschermen. Door gebruik te maken van onze diensten en onze website, stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Contactgegevens:

https://pluktuinhellevoetsluis.nl
Langeweg 7
3222 LD HELLEVOETSLUIS
(+31) 06-14895892
info@leijnesplukland.nl

1.1 Persoonlijke informatie

We kunnen persoonlijke informatie verzamelen, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, demografische gegevens en betaalinformatie, wanneer u gebruikmaakt van onze diensten of met ons communiceert, zoals:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent wordt opgeslagen om spam te helpen detecteren)
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

1.2 Logbestanden

Net als veel andere websites verzamelen we informatie die uw browser automatisch verstrekt wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie kan IP-adressen, browsertype, internetprovider, bezochte pagina’s, tijdstempels en andere gegevens bevatten.

2. Gebruik van informatie

2.1 Doeleinden

We gebruiken de verzamelde informatie om onze diensten te leveren, uw bestellingen te verwerken, uw vragen te beantwoorden, onze website te verbeteren en u op de hoogte te houden van relevante informatie waarvoor u toestemming geeft om deze te ontvangen van ons, zoals:

 • Het afhandelen van uw reservering en betaling voor het klaprozenland;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
 • Wij analyseeren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
 • Leijnes plukland verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben.

2.2 Marketingcommunicatie

Indien u ermee instemt, kunnen we u marketingcommunicatie sturen via e-mail, post of andere kanalen om u op de hoogte te houden van nieuws, evenementen en speciale aanbiedingen. U kunt op elk moment afmelden voor dergelijke communicatie.

3. Gegevensbescherming

3.1 Beveiligingsmaatregelen

We treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onthulling, wijziging of vernietiging. Leijnes Plukland heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoekr ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige of als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@leijnesplukland.nl, dan verwijderen we gelijk de gegevens.

Leijnes Plukland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma´s of ‐systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

3.2 Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

4. Delen van informatie

4.1 Derden

Leijnes Plukland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4.2 Wettelijke vereisten

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als dit wettelijk verplicht is of als we te goeder trouw geloven dat dergelijke handelingen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wet, om onze rechten en belangen te beschermen, of om de veiligheid van anderen te waarborgen.

5. Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang, correctie, verwijdering en beperking van het gebruik. U kunt ook bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende autoriteitpersoonsgegevens.nl.

6. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit en prestaties te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het gebruik van cookies volgens ons Cookiebeleid.

7. Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst en de herzieningsdatum bovenaan het beleid zal worden bijgewerkt.

8. Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via:

Leijnes Plukland
Adres: Langeweg 7, 3222 LD HELLEVOETSLUIS
E-mail: info@leijnesplukland.nl
Telefoon: (+31) 06-14895892

 

— EINDE PRIVACYBELEID